Atsižvelgiant į tai, kad UAB Limaksa importuoja ir Išparduotuvė prekiauja  ”nekondicinėmis“ prekėmis įsigytomis be garantijos, visoms prekėms suteikiama garantija nuo gamintojo broko ir komplektacijos garantija, t.y. Pirkėjas įsigyja patikrintą ir aprašytą Prekę, kurios kainą priklauso nuo būklės ir komplektacijos, galimų trūkumų, įpakavimo nebuvimo ir pan. Atskiru nurodymu tam tikroms naujoms prekėms gali būti taikoma ir gamintojo garantija. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės surinkimo ir naudojimo sąlygos.

Dėl kolekcijos senumo, Prekių pakuočių pažeidimų ir pakuotės pažeidimo sąlygotų trūkumų Prekės parduodamos su didele nuolaida, paprastai iki 30% vidutinės rinkos kainos. Pakuočių pažeidimo pobūdis būna labai įvairus: nuo centimetrinio įlenkimo iki pilnos deformacijos, todėl Prekė gali būti perkelta į kitą, neoriginalią dėžę.

Kiekviena Prekė yra tikrinama Vokietijoje ir dar kartą pertikrinama atvažiavusi į Lietuvą. Atsižvelgiant į dėžių deformacijos pobūdį, gali iškristi smulkesnės detalės ar jos gali būti deformuotos kartu su dėže. Prekės išdėstymas pakuotėje gali skirtis nuo originalaus gamintojo išdėstymo, gali būti nuplėštos etiketės. Prekės gali turėti ir transportavimo defektų ar kitų Prekės trūkumų.

Jeigu Prekė turi ženklų defektą ar trūkumą, visi jie yra pateikiami Prekės aprašyme. Aprašytas ar kitaip nurodytas defektas ar trūkumas nėra pagrindas grąžinti Prekę.

Pirkėjai įsigyjantys Prekes internetu, vertina jas vadovaujantis pateiktomis Prekės nuotraukomis (jei yra defektai, gali būti sukeltos jų nuotraukos) ir aprašymu. Susisiekus nurodytais kontaktais, Išparduotuvės darbuotojai visada suteiks papildomos informacijos apie parduodamą Prekę.

Pardavėjas neatsako, jei Išparduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali nevisiškai atitikti realaus Prekių dydžio, formų ar spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio/ekrano ypatybių.

Visos netinkamos kokybės prekės keičiamos arba grąžinamos vadovaujantis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217. Grąžinant netinkamos kokybės prekę, būtina pateikti jos įsigijimo dokumentus, todėl Pirkėjas privalo išsaugoti UAB Limaksa išduota PVM sąskaitą-faktūra ir/ar Prekių pirkimo – pardavimo kvitą, o apmokant grynais kurjeriui Prekės pristatymo metu ir Grynųjų pinigų priėmimo kvitą išduotą kurjerio.

Kokybiškos, atitinkančios prekės aprašymą prekės yra nekeičiamos ir atgal nepriimamos. Remiantis taisyklėmis, patvirtintomis ūkio ministro 2001 m. birželio mėn. 29 d. įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo", pirkėjo reikalavimas pakeisti ar grąžinti kokybišką prekę netenkinamas, jei prekė yra žaislas ar žaidimas. 

Tinkamos kokybės Prekių grąžinimas arba keitimas galimas tik Pardavėjo sutikimu ir iš anksto susitarus. Jeigu tinkamos kokybės Prekių grąžinimas galimas, grąžinant būtina pateikti įsigijimo dokumentus. Prekės turi būti grąžinamos visos komplektacijos kaip ir jas įsigijus ir tinkamai supakuotos. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

Kai grąžinama gauta ne ta Prekė ir/ar nekokybiška Prekė neatitinkantį savo aprašymo, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokia Prekę ir ją pakeisti analogišką tinkamą. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos Prekės, Pirkėjui grąžinami už Prekę sumokėti pinigai. Pažeistos, dėvėtos ir naudotos Prekės ar Prekės nukainuotos būtent dėl tam tikrų trukumų atgal nepriimamos.

Prekių grąžinimui taikomos šios sąlygos:
1) Prekė turi būti grąžinama originalioje, saugioje, tvarkingai supakuotoje pakuotėje;
2) Prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;
3) Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (naujos- nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt., o ekspozicinės ar naudotos -būklė neturi būti pablogėjusi nuo aprašytos pirkimo metu);
4) Prekė turi būti grąžinama tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta su visais priklausiniais;

5) Grąžinamas Prekes Pirkėjas gali pristatyti pats Vilniuje iš anksto susitarus arba atsiųsti per kurjerį;

6) Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamos Prekės, jei pastarasis nesilaiko nustatytų Prekių grąžinimo sąlygų;

7) Visais atvejais pinigai už grąžintas Prekes Pardavėjo pasirinkimu arba pervedami į mokėtojo banko sąskaitą arba grąžinami grynais išrašant kasos išlaidų orderį/atlikus grąžinimą kasos aparatu ar kitą tinkamą dokumentą.

8) Pardavėjas gavęs keičiamą ar grąžinamą Prekę per 7 darbo dienas įsipareigoja informuoti Pirkėją, ar jį atitiko grąžinimo/keitimo kriterijus; o juos atitikus - pakeisti Prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau negu per 14 dienų nuo keičiamos/grąžinamos Prekės gavimo.

Visi dėl Prekių kilę ginčai sprendžiami derybomis. Jei susitarti nepavyksta, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Tuo atveju, kai derybos nepavyksta, pretenziją dėl mūsų interneto išparduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/;

Tiesioginė nuoroda į platformą:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LT