PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SALEXL TAISYKLĖS:

1.Bendrosios nuostatos                                                                                                                  

1.1. Šios prekių pirkimo–pardavimo išparduotuvėje „SaleXL“ (toliau – Išparduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato Pirkėjo (toliau – Pirkėjas) ir išparduotuvės „SaleXL“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes (toliau - Prekės).

1.2.  Išparduotuvės veikla vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje. Už papildomą mokestį ir atskiru sutarimu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įsigytas Prekės galima siųsti ir užsienio adresais. 
1.3. Pirkti Išparduotuvėje turi teisę fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus gali sudaryti pirkimo-pardavimo sandorius.

1.4. Išparduotuvės Prekės yra pagamintos stambių, plačiai žinomų ir sertifikuotų Europos gamintojų, didžiąją dalimi Vokietijos, yra saugios ir atitinka visus ES keliamus reikalavimus, dažniausiai turi TUV/GS kokybės sertifikatą (atitikimas ES standartams ir sertifikatai nurodyti ant originalių pakuočių ir vidinių Prekių etikečių arba jų instrukcijose).

1.5. Visos Išparduotuvės Prekės yra importuojamos iš Vokietijos ir dažniausiai yra skirtos vidinei Vokietijos rinkai (pasitaiko ir Prekių skirtų kitoms stambių Europos valstybių rinkoms, pvz. Prancūzijai, Ispanijai, Italijai, Austrijai) Prekės yra naujos (išskyrus kai kuriuos paspirtukus, slidinėjimo batus ir slides), tačiau su pažeista pakuotę ar smulkiais transportavimo defektais, trūkumais, kurie netrukdo eksploatuoti Prekių pagal tikslinę paskirtį. Prekių išdėstymas pakuotėje gali skirtis nuo gamintojo išdėstymo, nes Prekės yra tikrinamos prieš išsiunčiant Pirkėjui.

2.Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas                                                            

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra laikoma sudaryta:

- perkant www.salexl.lt nuo to momento, kai Pirkėjas suformavęs savo Prekių krepšelį, pasirinkęs pristatymo būdą ir, jeigu reikia, pristatymo adresą bei kitus duomenis, taip pat pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis (t.y. - susipažinęs su Taisyklėmis ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Sutinku su parduotuvės taisyklėmis" ), paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“ ir gauna pranešimą apie užsakymo patvirtinimą.

-perkant telefonu Sutartis laikoma sudaryta nuo tuo momento, kai paskambinęs Išparduotuvės telefonais Pirkėjas nurodo pageidaujama įsigyti prekę ar prekes ir pateikia atsiliepusiam vadybininkui visus duomenis reikalingus pirkimo-pardavimo vykdymui.

-perkant el. paštu (t.p. per greito paklausimo formą www.salexl.lt) Sutartis laikoma sudaryta nuo Pirkėjo surašyto pageidavimo įsigyti Prekę (-es) ir savo duomenų, reikalingų pirkimo-pardavimo Sutarčiai vykdyti, pateikimo raštu, kuomet vadybininkas patvirtina surašytą užsakymą.

2.2. Kiekviena Sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, visos išrašytos sąskaitos faktūros yra saugomos Pardavėjo duomenų bazėje sutinkamai su UAB Limaksa Privatumo politika (žr. skiltį „Privatumo politika“).

2.3. Pirkėjai užsisakantys Prekę telefonų/elektroniniu paštu/greito paklausimo formos pagalba turi susipažinti su Taisyklėmis www.salexl.lt tinklapyje. Suteikdamas Pardavėjui savo duomenis užsakymo įforminimui, Pirkėjas išreiškia savo valia ir sutikimą laikytis Sutarties sąlygų. Tą aplinkybė, kad Pirkėjas vengė, tingėjo ar nenorėjo skaityti Taisyklių www.salexl.lt tinklapyje nedaro Sutarties negaliojančia. Sudarinėjant Sutartį telefonu, pokalbis gali būtį įrašomas. 

3.Pirkėjo teisės  

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Išparduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei gera nuotaika.

3.2Pirkėjas gali pirkti Prekes Išparduotuvėje 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę pasirenkant sau tinkamiausią Prekių apmokėjimo būdą ir pristatymo ar atsiėmimo paslaugą.

3.3Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui (nurodydamas norimas grąžinti PrekesIšparduotuvėje suformuoto užsakymo ir PVM sąskaitos-faktūros numerį ar/ir Grynųjų pinigų priėmimo kvito numerį bei datą) per septynias darbo dienas nuo Prekių pristatymo ar atsiėmimo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“.
3.4Prekių pirkimo-pardavimo atveju Pirkėjas gali pasinaudoti 3.3. punkte nustatyta teise nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjo gauta prekė buvo sugadinta transportavimo metu, gauta ne ta prekė ar prekė neatitinka detalaus aprašymo. 

 4.Pirkėjo pareigos 

4.1. Prieš patvirtindamas Prekės užsakymą Pirkėjas įsipareigoja atidžiai perskaityti Taisykles ir Privatumo politiką, visą Prekės aprašymą, nes jame yra pateikta svarbi informacija apie Prekės būklę, galimus trūkumus ar defektus etc. įtakojančius Prekės kainą ar siuntimo būdą, bei grąžinimo/keitimo galimybę.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja registravimo formoje ir/ar įvedinėdamas pristatymo adresą bei kitus būtinus duomenis Prekės pirkimo metu, pateikti teisingus asmens duomenis ir esant pasikeitimams, juos nedelsdamas atnaujinti.
4.3. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Išparduotuvės duomenis, jų neatskleisti ir neperduoti tretiesiems asmenims. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenis galėjo sužinoti kitas asmuo, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis: paskambinti telefonu, parašyti elektroninį laišką arba užpildyti pranešimo formą Išparduotuvės puslapyje ar kt. Jeigu Išparduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo duomenimis, Pardavėjas traktuoja jį Pirkėju.

4.4. Pirkėjas privalo atsiskaityti už perkamą Prekę. Pirkėjas privalo sumokėti visą Prekės ir jos pristatymo kainą (jeigu Pirkėjas užsisakė ir Prekių pristatymo paslaugą, kurį taip pat apima ir grynųjų pinigų priėmimo mokestį taikoma kurjerių tarnybos, ar papildomą pristatymo mokestį tam tikrą, Pirkėjo individualiai pageidaujamą valandą ar ne darbo dieną) priimti arba atsiimti užsakytas Prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.5Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. 

5.Pardavėjo teisės 

5.1. Pardavėjas turi teisę gauti tik tokią Pirkėją identifikuojančią informaciją (tam tikri asmens duomenys ir kiti su Pirkėju susiję duomenys) ir prašyti nurodyti ją Pirkėjo registracijos ir Prekių pristatymo adreso formose, kuri reikalinga tik šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais.

5.2Pardavėjas turi teisę be atskiro perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Išparduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas kenkia arba turi ketinimų pakenkti Išparduotuvės darbui ar stabiliam veikimui bei pažeidžia savo įsipareigojimus.
5.3Pardavėjas turi teisę laikinai arba visam laikui nutraukti ar sustabdyti Išparduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui, tačiau tai neatleidžia Pardavėjo nuo atsakomybės įvykdyti jau sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis ir/ar kitus įsipareigojimus Išparduotuvės klientams.

5.4. Jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Prekės apmokėjimą bankiniu pavedimu, nurodytą 7.3.1. punkte, nesumoka už Prekes per  24 val. nuo užsakymo patvirtinimo ir/ar sąskaitos gavimo momento, t.y. apmokėjimas nėra įskaitomas į Pardavėjo banko sąskaitą, Pardavėjas turi teisę anuliuoti tokį užsakymą, neinformuodamas apie tai Pirkėją.

5.5Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti Prekių ir/ar jų pristatymo kainas, asortimentą, skelbti akcijas, keisti jų sąlygas ar jas nutraukti. Visi susiję pakeitimai galioja nuo jų atlikimo momento, tačiau negali būti taikomi jau sudarytoms pirkimo-pardavimo sutartims ir patvirtintiems užsakymams.

5.6Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu redaguoti, keisti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į savo teisėtus poreikius ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

5.7. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6.Pardavėjo pareigos

6.1Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę tinkamai naudotis Išparduotuvės teikiamomis paslaugomis Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

6.2. Atsižvelgdamas į importuojamų Prekių pobūdį ir siekdamas suteikti Pirkėjui išsamią informaciją apie Prekės būklę, Pardavėjas įsipareigoja išpakuoti ir patikrinti visas į prekybą išleidžiamas Prekes, todėl Prekių ar jų sudedamųjų dalių išdėstymas pakuotėje gali skirtis nuo gamintojo išdėstymo. Kadangi visoms ar daliai Prekių garantija netaikoma, Pardavėjas įsipareigoja pateikti detalų Prekės aprašymą, išdėstydamas esmines Prekės savybes, defektus ir trūkumus ar pan., nurodydamas kodėl jį nukainota.

6.3Pirkėjui pageidaujant, kad Prekės būtų pristatytos, Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu Taisyklių skyriuje „Prekių pristatymas ir gražinimas“ nurodytomis sąlygomis.

6.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas Pirkėjui pateikti ar pristatyti užsakytų Prekių, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę arba savo savybėmis panašią prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą arba savo savybėmis panašią prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas.

6.5. Jeigu Pirkėjas pasirenka apmokėjimą grynaisiais pinigais kurjeriui, nurodytą 7.3.2. punkte, Pardavėjas įpareigoja kurjerių tarnybą ar kitą Prekės pristatantį atstovą pristatymo momentu priimti nurodytą sumą iš Pirkėjo ir pateikti jam pinigų priėmimą patvirtinantį dokumentą.

6.6. Pardavėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

7.Prekių kainos, apmokėjimo būdai ir terminai

7.1. Prekių ir jų pristatymo (jei reikia) kainos Išparduotuvėje ir suformuotame užsakyme bei pirkimo dokumentuose nurodomos eurais su PVM. Internetinėje Išparduotuvėje Prekes galite užsisakyti bet kuriuo paros metu, bet kurią savaitės dieną.

7.2. Prekių pristatymo kaina nėra įskaičiuota į Prekės kainą. Pristatymo kainą yra matoma kiekviename krepšelyje. Pristatymo kaina automatiškai prisideda įdėjus Prekę į pirkinių krepšelį, tačiau nesirenkant pristatymo paslaugos ji bus anuliuota rankiniu būdu. Prekių pristatymo kainos nesumuojamos, t.y. įsigyjant pvz. du didelius lauko namukus ir vieną autokėdutę Pirkėjas mokės už kiekvieno jų pristatymą atskirai, ir kiekviena Prekė paprastai keliauja savo nuosavoje dėžėje. 

7.2.1. Pirkėjas nepriėmęs siuntos dėl savo kaltės privalo per 1 d.d. apmokėti siuntimo kainą pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą arba apmokėti neįvykusio pirminio pristatymo ir pakartotinio pristatymo išlaidas kaip aprašyta 8.1.2.4. punkte.

7.3. Prekių kainos ir nuolaidos galioja tol, kol yra rodomos Išparduotuvėje. Pirkėjas moka tą kainą, kurį galioja būtent pirkimo metu, nepaisant to, kad vakar/rytoj kaina galėjo būti/bus aukštesnė ar žemesnė. Galiojantys nuolaidų kodai turi būti įvedami tam tikruose specialiuose laukeliuose užsakymo formavimo metu. Jų neįvedus arba įvedus netinkamai, nuolaidos nebus taikomos. Nuolaidų kodai galioja iki nurodytos dienos 24 val.

7.4. Pirkėjas gali pasirinkti jam patogiausią atsiskaitymo būdą:

7.4.1.Apmokėjimas banko pavedimu arba Paysera

7.4.1.1 Pasirinkus šį apmokėjimo būdą, Pirkėjas atsiskaito už prekės paprastu bankiniu pavedimu tiesiogiai savo banke arba naudodamasis elektroninės bankininkystės paslaugomis arba nukreipiamas į savo internetinį banką tarpininkaujant Paysera saugių apmokėjimų platforma.

7.4.1.2 Formuojant užsakymą www.salexl.lt Pirkėjo nurodytų el. adresu bus atsiųstas užsakymo patvirtinimo el. laiškas-sąskaita faktūra su mokėjimo duomenimis. Mokėjimo paskirtyje reikia nurodyti Išparduotuvėje suformuoto užsakymo numerį arba tikslų prekės pavadinimą ir/ar unikalų kodą jeigu užsakymas buvo suformuotas paskambinus telefonu arba susirašinėjant el. paštu. Sąskaita faktūra taip pat pasiekiama registruotų klientų aplinkoje.

7.4.1.3 Pasirinkus apmokėjimą bankinių pavedimu už prekes būtina sumokėti per 24 val. nuo užsakymo pateikimo telefonu ir/ar patvirtinimo el. paštu, t.y. šiuo laikotarpiu pinigai turi pasiekti pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą Swedbank‘e. Jeigu Pirkėjas numato, kad apmokėjimas pasieks Pardavėją vėliau negu per 24 val. nuo sąskaitos gavimo ar užsakymo priėmimo, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją nurodytais kontaktais, kitu atveju, Pardavėjas gali laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties ir remiantis 5.4. punktu turi teisę anuliuoti užsakymą.

7.4.1.4 Mokėjimai atlikti Paysera pagalba paprastai užskaitomi nedelsiant ir patvirtinimas apie gautą apmokėjimą suformuojamas iš karto po apmokėjimo įskaitymo į Pardavėjo Payseros sąskaitą.

7.4.2.Apmokėjimas grynaisiais pinigais:

7.4.2.1 Atsiskaityti už Prekes grynais ( arba mokėjimo kortele) galima užsakius pristatymą su COD paslauga, t.y. atsiskaityti kurjeriui, pristačius Prekes Pirkėjo nurodytu adresu. Tai yra kurjerių teikiama mokama COD paslauga (angl. Cash on Delivery) Paslaugos kaina 1,5Euro.

7.4.2.2 Pasirinkus Prekių apmokėjimo kurjeriui paslaugą ir atsiskaitant ne kortele, o grynais, pristatymo metu būtina paruošti tikslią sumą apmokėjimui, kadangi kurjeriai grąžos neduoda.                                     

7.5.  Visą informaciją apie savo užsakymus Pirkėjas visada gali peržiūrėti Išparduotuvės skiltyje „Jūsų paskyra“ skyrelyje „Informacija apie mano užsakymus“, paspaudęs nuorodą „Užsakymas“. Pirkėjas gali matyti savo užsakymą, kuriame nurodomas užsakymo numeris, pasirinktų Prekių kiekis ir kaina, jų pristatymo kaina bei galutinė suma „Visa kaina“, kurią reikia sumokėti.

7.6. Atlikus užsakymą elektroninėje IšparduotuvėjePirkėjo paskyroje yra talpinama elektroninė sąskaita-faktūra ir nėra siunčiama popierinė, nebent atskiru susitarimu. Užsakius Prekes telefonu arba el. paštu, sąskaita-faktūra yra atspausdinama ir įdedama į Prekės pakuotę, nebent Pirkėjas pageidauja gauti ją elektroniniu būdu.

8. Prekių pristatymas ir atsiėmimas

8.1. Prekių pristatymas kurjeriu

8.1.1 Bendra tvarka Išparduotuvės Prekių pristatymą Lietuvos Respublikoje, Latvijoje ir Estijoje vykdo kurjerių tarnyba Venipak. Mažos pakuotės taip pat gali būti pristatomos Venipak arba Omniva paštomatais, esančiais arčiausiai pristatymo adreso.  Pateiktos pristatymo kainos su PVM galioja tik pristatymams LR. Apie išsiųstą užsakymą Pirkėjas yra informuojamas el. paštu ir/arba sms žinute. Pardavėjas turi teisę pasitelkti ir kitą pristatymo/pervežimo paslaugas teikiančią bendrovę/asmenį tam tikram užsakymui įvykdyti. Kai kurioms Prekėms (kurių pristatymas kainuoja ypač brangiai) pristatymo paslauga gali būti išjungta (rekomenduojame atsiėmimą Vilniuje); jas vežti kurjeriu galima tik atskiru susitarimu su Pardavėju ir tik iš anksto apmokėjus Prekės ir jos pristatymo kainą. Pristatymas Lietuvoje neapima pristatymo į Kuršių Neriją.

8.1.2. VENIPAK kurjerių tarnybos pristatymo tvarka:

8.1.2.1. Venipak pristato prekes darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val arba vėliau (rajonuose) ir paprastai suderina su gavėju. Pristatymas švenčių dienomis nevykdomas. Pristatymas šeštadienį už papildomą mokestį galimas tik Lietuvos didmiesčiuose ir tik išankstinių susitarimu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo (rekomenduojame suderinti prieš įsigyjant Prekės internetu, nes papildomai kainuoja apie 50% nuo pristatymo sumos). Pasirenkant pristatymą kurjeriu reikia nurodyti adresą, kuriuo bus tinkamai priimtos prekes šiuo laiko intervalu: tai gali būti namų ar darbovietės adresas, arba kito asmens adresas (tokiu atveju reikia nurodyti ir kito gavėjo vardą, pavardę bei tel. numerį).

8.1.2.2. Automatinis Venipak atsakiklis dieną prieš pristatant siuntą išsiunčia Pirkėjo telefono numeriu SMS priminimą apie pristatomą siuntą. Siuntos pristatymo dieną kurjeris veža siuntą nurodytu adresu, nurodytu laiko intervalu. Suderinti konkrečios pristatymo valandos su kurjeriu negalima.

8.1.2.3. Paprastai kurjeris informuoja Pirkėją apie atvykimą skambučiu arba SMS žinute likus 15-60 min iki pristatymo, tam kad paruoštų Pirkėją siuntos priėmimui/ir grynųjų paruošimui. Kurjeriui būtina sudaryti sąlygas patekti į Pirkėjo namo laiptinę/teritoriją, todėl apie durų kodus ir pan. reikia informuoti Pardavėją ir/arba kurjerį iš anksto. Neprisiskambinęs Pirkėjui ar jo nurodytam gavėjui kurjeris turi teisę nevežti siuntinio, tačiau  atvažiavęs ir neradęs gavėjo vietoje, kurjeris grąžina siuntą į Venipak terminalą ir laukia tolimesnių Pardavėjo nurodymų: pakartotinai vežti Pirkėjui ar grąžinti Pardavėjui. Kitą dieną siunta vežama pakartotinai, bet nepriėmus ir antrą kartą pakartotinas pristatymas galimas tik Pirkėjui susimokėjus pakartotino siuntimo kainą pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą-faktūrą.

8.1.2.4. Jeigu Pirkėjas ar jo nurodytas gavėjas dėl asmeninių aplinkybių/savo kaltės negalės priimti siuntos numatytą dieną, jis privalo apie tai nedelsdamas informuoti Pardavėją telefonu ir elektroniniu paštu. Jeigu tokios aplinkybės vėliausiai atsirastų siuntos pristatymo išvakarėse ir Pirkėjas laiku apie juos praneš, Pardavėjas gali spėti sustabdyti siuntos vežimą ir išvengti papildomų siutimo išlaidų. Pirkėjas dėl savo kaltės laiku neinformavęs Pardavėjo ir nepriėmęs siuntinio privalo padengti pakartotinio siuntos vežimo išlaidas. Pristatymo dieną siuntos pristatymo sustabdyti neįmanoma.

8.1.2.5. Kurjeriui pristačius siuntinį reikia pasirašyti siuntos priėmimo dokumentus, o jeigu užsakymas apmokamas grynais kurjeriui- sumokėti nurodytą sumą Eurais ir pasirašyti pinigų priėmimo dokumentus, vienas kurių lieka Pirkėjui.

8.1.2.6. Daugumos Išparduotuvės siunčiamų Prekių pakuotės gali (bet nebūtinai) būti deformuotos, todėl nepriimti siuntinio dėl pakuotės deformacijos (įlenkta, įbrėžta ir pan) Pirkėjas negali. Kurjeris taip pat neatsako už pakuotės turinį.  Todėl kurjeriui išvykus, būtina pradaryti įpakavimą ir įsitikinti, kad Prekė nebuvo apgadinta transportavimo metu (tai neapima išvardytų Prekės defektų, brokų, nepilnos komplektacijos ir kitų trūkumų, kurie buvo tinkamai aprašyti pirkimo metu ir nepaisant kurių Pirkėjas sutiko Prekę įsigyti).

8.2. Prekės gali būti siunčiamos ir kitu vežėju negu Venipak arba pristatomos sutartomis dienomis, valandomis.

8.3. Užsakymo pristatymo terminai:

8.3.1. Užsakius prekių pristatymo paslaugą po Lietuvą (išskyrus Kuršių Neriją) visos Prekės, įsigytos www.salexl.lt Išparduotuvėje yra paprastai pristatomos 3 d.d. laikotarpiu atsižvelgiant į užsakymo pateikimo/patvirtinimo laiką bei apmokėjimo būdą.

8.3.2. Jeigu Pirkėjas pageidauja, kad Prekės būtų pristatytos po kelių dienų/tam tikrą dieną (nebūtinai kitą darbo dieną ar per 3 d.d. nuo užsakymo patvirtinimo ir/ar apmokėjimo), privalo informuoti Pardavėją iš anksto telefonu arba formuodamas užsakymą skiltyje „Palikite žinutę“ įrašyti pageidavimus dėl pristatymo. Pardavėjas informuos Pirkėją apie galimybę pristatyti Prekes pageidaujamą dieną el. paštu ir/arba telefonu ir suderins visas detales.

8.3.3. Pristatymo terminai galioja bendra tvarka pagal susiformavusia praktika ir Pardavėjas juos vykdo. Tačiau tam tikrais atvejais Venipak, Omniva arba kitas kurjeris gali uždelsti siuntos pristatymą vienai darbo dienai ir Pardavėjas neatsako už tokį vėlavimą, nes negali jo numatyti. 

8.3.4. Pristatymo terminai į kitas šalis aptariami atskirai.

8.4. Prekių atsiėmimas Vilniuje

8.4.1. Norėdamas atsiimti ypač sunkias arba gabaritines Prekes asmeniškai ar per atstovą Vilniuje, Prekių užsakymo metu Pirkėjas privalo pažymėti, kad Prekes atsiims pats arba jo įgaliotas atstovas. Atsiėmimo aplinkybės suderinamos telefonu arba elektroniniu paštu iš anksto.

8.4.2. Tokių prekių apmokėjimas vykdomas arba bankiniu pavedimu/Paysera pagalba iš anksto arba apmokama atsiėmimo metu TIK KORTELE, apmokėti grynais nėra galimybės.

8.4.3. Užsakytas atsiimti Prekes ir jas apmokėjus Pirkėjas arbo jo atstovas privalo atsiimti per 3 d.d. Terminas gali būti pratęsiamas Pirkėjo ir Pardavėjo susitarimu.

8.4.4. Užsakytas ir neapmokėtas Prekes Pardavėjas rezervuoja 24 val skaičiuojant nuo užsakymo patvirtinimo. Per tą laiką neišpirkus Prekių jos gražinamos į prekybą. Šis terminas gali būti pratęsiamas Pirkėjo ir Pardavėjo susitarimu.

8.5. Prekių būklė, komplektacija, garantija, grąžinimai  ir teisė atsisakyti

8.5.1. Išparduotuvė daugiausiai siūlo OutletOutstock ir Retouring prekes (97% visų prekių)., t.y. naujas prekes su pažeista pakuote, ar visai be originalių pakuočių; sandėlio likučius, t.y. naujas prekes per atitinkamą laiko tarpą (dažniausiai sezoną) neišparduotas didmenos pardavėjų, arba gamintojo atsiųsto didelio kiekio likučius, kurių platintojai neužsakinėjo ar prekes, kurios buvo užsisakytos internetu, tačiau taip ir nesurado gavėjo ir grižo atgal į platintojo sandėlį. Išparduotuvė taip pat siūlys ir prekes, įsigytas iš didelių internetinės ir ne tik prekybos tinklų, kurie žymiai pigiau prekiauja ekspozicinėmis prekėmis (pasitaikys ir keletas puikios būklės išbandytų daiktų jei mūsų objektyvių vertinimu jie yra kaip nauji).  

8.5.2. Dėl Prekių pakuočių pažeidimų ir/ar pakuotės pažeidimo sąlygotų trūkumų Prekės parduodamos su didele nuolaida, paprastai iki 30% vidutinės rinkos kainos. Pakuočių pažeidimo pobūdis būna labai įvairus: nuo centimetrinio įlenkimo iki pilnos deformacijos, todėl Prekė gali būti perkelta į kitą, neoriginalią dėžę.

8.5.3. Kiekviena Prekė yra tikrinama Vokietijoje ir dar kartą pertikrinama atvažiavusi į Lietuvą. Atsižvelgiant į dėžių deformacijos pobūdį, gali iškristi smulkesnės detalės ar jos gali būti deformuotos kartu su dėže. Prekės išdėstymas pakuotėje gali skirtis nuo originalaus gamintojo išdėstymo, gali būti nuplėštos etiketės. Prekės gali turėti ir transportavimo defektų ar kitų Prekės trūkumų.

8.5.4. Jeigu Prekė turi ženklų defektą ar trūkumą, visi jie yra yra pateikiami Prekės aprašyme. Aprašytas ar kitaip nurodytas defektas ar trūkumas nėra pagrindas grąžinti Prekę.

8.5.5. Atsižvelgiant į tai, kad UAB Limaksa importuoja ir Išparduotuvė prekiauja  ”nekondicinėmis“ prekėmis įsigytomis be garantijos, visoms prekėms suteikiama tik komplektacijos garantija, t.y. Pirkėjas įsigyja patikrintą ir aprašytą Prekę, kurios kainą priklauso nuo būklės ir komplektacijos, galimų trūkumų, įpakavimo nebuvimo ir pan. Atskiru nurodymu tam tikroms naujoms prekėms gali būti taikoma ir gamintojo garantija. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės surinkimo ir naudojimo sąlygos.

8.5.6. Pirkėjai įsigyjantys Prekes internetu, vertina jas vadovaujantis pateiktomis papildomomis Prekės nuotraukomis (jei yra defektai, gali būti sukeltos jų nuotraukos) ir aprašymu. Susisiekus nurodytais kontaktais, Išparduotuvės darbuotojai gali suteikti papildomos informacijos apie parduodamą Prekę.

8.5.7. Pardavėjas neatsako, jei Išparduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali nevisiškai atitikti realaus Prekių dydžio, formų ar spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio/ekrano ypatybių.

8.5.8. Visos netinkamos kokybės prekės keičiamos arba grąžinamos vadovaujantis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217. Grąžinant netinkamos kokybės prekę, būtina pateikti jos įsigijimo dokumentus, todėl Pirkėjas privalo išsaugoti UAB Limaksa išduota PVM sąskaitą-faktūra ir/ar Prekių pirkimo – pardavimo kvitą, o apmokant grynais kurjeriui Prekės pristatymo metu ir Grynųjų pinigų priėmimo kvitą išduotą kurjerio.

8.5.9. Kokybiškos, atitinkančios prekės aprašymą prekės yra nekeičiamos ir atgal nepriimamos. Remiantis taisyklėmis, patvirtintomis ūkio ministro 2001 m. birželio mėn. 29 d. įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo", pirkėjo reikalavimas pakeisti ar grąžinti kokybišką prekę netenkinamas, jei prekė yra žaislas ar žaidimas. 

8.5.10. Tinkamos kokybės Prekių grąžinimas arba keitimas galimas tik Pardavėjo sutikimu ir iš anksto susitarus. Jeigu tinkamos kokybės Prekių grąžinimas galimas, grąžinant būtina pateikti įsigijimo dokumentus. Prekės turi būti grąžinamos visos komplektacijos kaip ir jas įsigijus ir tinkamai supakuotos. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas. 

8.5.11. Kai grąžinama gauta ne ta Prekė ir/ar nekokybiška Prekė neatitinkantį savo aprašymo, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokia Prekę ir ją pakeisti analogišką tinkamą. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos Prekės, Pirkėjui grąžinami už Prekę sumokėti pinigai. Pažeistos, dėvėtos ir naudotos Prekės ar Prekės nukainuotos būtent dėl tam tikrų trūkumų atgal nepriimamos.

8.5.12. Prekių grąžinimui taikomos šios sąlygos:
1) Prekė turi būti grąžinama originalioje, saugioje, tvarkingai supakuotoje pakuotėje;
2) Prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;
3) Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (naujos- nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt., o ekspozicinės ar naudotos -būklė neturi būti pablogėjusi nuo aprašytos pirkimo metu);
4) Prekė turi būti grąžinama tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta su visais priklausiniais;

5) Prieš grąžinimą prašome susisiekti su Pardavėju telefonu arba elektroniniu paštu ir suderinti grąžinimo laiką ir sąlygas. 

6) Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamos Prekės, jei pastarasis nesilaiko nustatytų Prekių grąžinimo sąlygų;

7) Visais atvejais pinigai už grąžintas Prekes Pardavėjo pasirinkimu arba pervedami į mokėtojo banko sąskaitą arba grąžinami grynais išrašant kasos išlaidų orderį/atlikus grąžinimą kasos aparatu ar kitą tinkamą dokumentą.

8) Pardavėjas gavęs keičiamą ar grąžinamą Prekę per 10 darbo dienų įsipareigoja informuoti Pirkėją, ar jį atitiko grąžinimo/keitimo kriterijus; o juos atitikus - pakeisti Prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau negu per 14 dienų nuo keičiamos/grąžinamos Prekės gavimo.

8.5.13. Visi dėl Prekių kilę ginčai sprendžiami derybomis. Jei susitarti nepavyksta, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.6.Tuo atveju, kai derybos nepavyksta, pretenziją dėl mūsų interneto išparduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/;

Tiesioginė nuoroda į platformą:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LT

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

9.2. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti Prekių užsakymą elektroninėje Išparduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturi teisės užsisakyti Išparduotuvės siūlomų Prekių jokių būdu. Priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.

9.3. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti TaisyklesPirkėjui užsakant Prekes, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno užsakymo metu.

9.4. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti www.salexl.lt svetainės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Išparduotuvės veiklos sustabdymas ir/ar nutraukimas neturi įtakos Pardavėjo įsipareigojimams pagal jau pateiktus ir priimtus vykdymui užsakymus.